रेडियो नेपालमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीको अन्तर्वार्ता (Executive Chairperson Dr. Bishnu Raj Upreti’s interviews on Radio Nepal)

October 24, 2021

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेती कार्यकारी अध्यक्ष (PRI’s Executive Chairperson Dr. Bishnu Raj Upreti)

October 19, 2021

रेडियो कार्यक्रम: चोविसौँ अङ्क (Radio Programme: 24th Episode)

May 29, 2021

Short description of the video