नी.अ.प्र.प्र.न. ७५ – नीति अनुसन्धान बुलेटिन, बर्ष ४ अंक १, २०८०

नी.अ.प्र.प्र.न. ६८ – नीति अनुसन्धान बुलेटिन, बर्ष ३ अंक २, २०८०

नीति अनुसन्धान बुलेटिन: वर्ष ३, अङ्क १, २०७९

नीति अनुसन्धान बुलेटिन: वर्ष २, अङ्क ४, २०७९

नीति अनुसन्धान बुलेटिन : वर्ष २, अङ्क ३, २०७८ 

(PRI’s Institutional Bulletin)

This Bulletin features the activities accomplished by PRI between 16 July 2021 and 14 January 2022.

PPS no. 30- Policy Research Institute (PRI), Bulletin, Year 2, Number 2, 2021

PPS no. 12- PRI Bulletin: Vol. 2 Issue no. 1, 2021 (English Version)

नी.अ.प्र.प्र.सं. १९- नीति अनुसन्धान बुलेटिन : वर्ष २, अङ्क १, २०२१ (नेपाली संस्करण )

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको दोस्रो त्रैमासिक बुलेटिन यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ । यस बुलेटिनमा प्रतिष्ठानले २०७७ सालको पौष १७ देखि चैत १८ गतेसम्म सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन् ।

नी.अ.प्र.प्र.सं. १३- नीति अनुसन्धान बुलेटिन बर्ष १, अंक १, २०७७

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पहिलो संस्थागत बुलेटिन यहाँहरू समक्ष ल्याउन पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ । यस बुलेटिनमा प्रतिष्ठानको स्थापनाकालदेखि १६ पौष २०७७ सम्मका प्रमुख कार्यक्रमहरू प्रस्तुत छन् ।

PPS no. 12- PRI Bulletin: Vol. 1 Issue no. 1, 2020 (English Version)

We are pleased to share with you the first institutional bulletin of Policy Research Institute (PRI), which highlights major activities accomplished until the end of December 2020.