नी.अ.प्र.प्र.न. ७९: नीअप्र शैली पुस्तिका

नी.अ.प्र.प्र.न. ७७ः नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पाँचौँ वार्षिकोत्सव

नी.अ.प्र. प्र.न. ६५- कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीको कार्यावधि समापन प्रतिवेदन

नी.अ.प्र.प्र.न. ३८ – सार्वजनिक नीति समीक्षाका आयाम र विषयवस्तु

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो वार्षिकोत्सव 

सार्वजनिक नीति निर्माणको विषयवस्तु, विधि र प्रक्रिया

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान: परिचय पुस्तिका

ब्रोशर: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान – संक्षिप्त परिचय

नी.अ.प्र. प्र.न. २७ – सार्वजनिक नीति तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८

PPS no. 25- PRI At A Glance