NOTICE | INFORMATION

Re-Invitation for Sealed Quotation for the Supply, Delivery and Installation of Laptop, Computer and Other Office Equipments

सिलबन्दी बोलपत्रको कागजात (Bidding Document) सम्बन्धि थप जानकारीको लागि ९८४८७६९५१७ मा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध छ ।