लघु सूचीमा छनौट भएका इन्टर्नसिप-आवेदकहरु
Published Date : April 7, 2022
पदपूर्ति समितिको सूचना
Published Date : March 2, 2022
प्रतिष्ठानको ठेगाना परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी
Published Date : February 13, 2022
सह-व्यवस्थापक/शाखा अधिकृत पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
Published Date : February 4, 2022
अनुसन्धानकर्ता तथा सह-अनुसन्धानकर्ता पदमा अन्तिम छनोट भएको सूचना
Published Date : December 6, 2021
Job Opening – Research Fellow, Associate Research Fellow
Published Date : September 17, 2021
Webinar on Public Diplomacy
Published Date : September 3, 2021
Request to participate in the policy award selection process
Published Date : August 27, 2021
Re-Invitation for Sealed Quotation for the Supply, Delivery and Installation of Laptop, Computer and Other Office Equipments
Published Date : April 23, 2021
Invitation for Sealed Quotation
Published Date : March 26, 2021