Policy Gaps in Mega Projects & Solutions ।। ठूला पूर्वाधार विकासमा नीतिगत समस्या र समाधान

January 18, 2023

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान: चौथो स्थापना दिवस २०७९

September 30, 2022

डा. बिष्णुराज उप्रेती कार्यकारी अध्यक्ष नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

October 19, 2021

PRI’s Radio Programme 24 th Episode

May 29, 2021

Short description of the video