सामुदायिक विवाद समाधानको लागि स्थानीय न्यायीक समितिको भूमिका