नेपालमा वयस्क मृत्युदरको अवस्था र यसलाई घटाउने सम्भावित उपायहरू