९७औँ शृंखला – ११ फागुन ०८०

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नेपालमा संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि दोस्रो पुस्ताको सुधार विषयसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रमको सार सङ्क्षेप