८५औँ शृंखला – १३ भदौ २०८०

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले शिक्षक सेवा आयोगसमक्ष विद्यालयमा गुणस्तरीय, सक्षम र प्रतिस्पर्धी शिक्षकहरूको तयारी तथा छनोटको लागि अपनाउनुपर्ने सुधार सम्बन्धमा दिइएको सुझावबारे उक्त आयोगका  अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीसँगको कुराकानी