७९औँ शृंखला – ०२ जेठ २०८०

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपालमा चिनियाँ सार्वजनिक कूटनीति अनुसन्धान नतिजाबारे प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकार्ता  डा. खगनाथ अधिकारीसँगको छलफलनीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपालमा चिनियाँ सार्वजनिक कूटनीति अनुसन्धान नतिजाबारे प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकार्ता  डा. खगनाथ अधिकारीसँगको छलफल