एकतीसौँ अङ्क -१० कार्तिक २०७८

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्ने नीति सम्मान र रू पचास हजार राशिको पुरस्कार तथा २०७८ को सो सम्मान र पुरस्कार प्राप्त गर्ने संस्था – काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापासँग विश्वविद्यालयले गर्ने नीति अनुसन्धान सम्बन्धी छलफल