सैतिसौं शृंखला – १२ माघ २०७८

(छत्तिसौं अङ्क को बाँकी भाग) प्रतिष्ठानमा आवद्ध वरिष्ठ अवैतनिक विज्ञ सल्लाहकारहरूसँग प्रतिष्ठानले गरेको संवादको मुख्य अंश