सत्रौँ अङ्क – १२ जेठ २०७८

 नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेका प्रमुख कार्यक्रमहरू र सो कार्यक्रमहरूले देखाउन सक्ने नतिजाहरूबारे छलफल - प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेती