बाइसौँ अङ्क – १६ असार २०७८

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको विधागत अनुसन्धान समूह १, ३ र ४ (आर्थिक मामिला, विकास र पूर्वार्धार; राजनीतिक, सामजिक र कानुनी मामिला र राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति र सामरिक मामिला) बारे छलफल – डा. खगनाथ अधिकारी र डा. हरि शर्मा नेउपाने