नवौँ अङ्क – २६ फागुन २०७७

कृषीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति अनुसन्धानले आयोजना गरेको संवादमा आधारित भई गरिएको कार्यक्रम: कार्यक्रमका सहभागीका विचारहरू