दोस्रो अङ्क – २४ मंसिर २०७७

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धान विषय र विधागत समूहको परिचय, नीति अनुसन्धान गर्ने विषय विज्ञ संस्थाको आवश्यकता, प्रतिष्ठानको संस्थागत विकास तथा समन्वय - प्रा. डा. सूर्यराज आचार्य