दशौँ अङ्क – ०१ बैशाख २०७८

कृषीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धी नीति अनुसन्धानले आयोजना गरेको संवादमा आधारित भई गरिएको कार्यक्रमको वाँकी भाग: कार्यक्रमका सहभागीका विचारहरू