तेइसौँ अङ्क – २३ असार २०७८

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेका अनुसन्धानहरू र नीति अनुसन्धानमा प्रतिष्ठानको सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभागको भूमिकाबारे छलफल – डा. दीपक कुमार खडका र डा. मुकुन्द राज कट्टेल