चौथौ अङ्क – २१ पुष २०७७

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यशैली, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रतिष्ठान जस्ता विशेषज्ञ संस्थाको आवश्यकता र अनुसन्धानमा प्रतिष्ठानका खास कार्यक्षेत्र: विमला राई पौडेल