एक्काइसौँ अङ्क – ०९ असार २०७८

नीति मार्गदर्शन, नीति अनुसन्धान र नीति निर्माण प्रक्रियाका चरणहरू लगायतका विषयमा छलफल - प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेती