आठौँ अङ्क – २६ फागुन २०७७

विशेषज्ञ सूची र यसको प्रयोग,  संसदमा पेस गरिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमालाई वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने सम्बन्धी अनुसन्धानको प्रारम्भिक निष्कर्ष माथिको छलफल: कार्यक्रममा सहभागीका विचारहरू