अठ्ठाइसौँ अङ्क -२३ भदौ २०७८

नेपालको सार्वजनिक नीति अनुसन्धानका विषयहरू र प्रतिष्ठानमा आवद्ध रही नीति अनुसन्धानमा संलग्न हुन उत्साहित गर्ने कारणहरूबारे प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरू डा. राजेन्द्र खनाल, डा. शोभा पौडेल, डा. झमकुमार विश्वकर्मा, डा. मन्दिरा लामिछाने, डा. सबिन बसी र अशोक पाण्डे