अठारौँ अङ्क – १९ जेठ २०७८

नेपालमा विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनमा आधारित भई गरिएको छलफल - अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता तथा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव मधुप्रसाद रेग्मी