PUBLICATIONS

नी.अ.प्र. प्र.न. २८ – नेपालको आर्थिक विकास नीतिका सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकका आर्थिक नीति तथा आवधिक योजनाका अनुभव र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको सिंहावलोकन