PUBLICATIONS

नीति अनुसन्धान बुलेटिन : वर्ष २, अङ्क ३, २०७८

यस बुलेटिनमा प्रतिष्ठानले २०७८ साल साउन देखि पुस सम्म सम्पन्न गरेका क्रियाकलापहरू समावेश गरिएका छन् ।