PUBLICATIONS

“अतिकम विकसित राष्ट्र श्रेणीबाट हुने नेपालको स्तरोन्नतिका लागि नेपालले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी”, प्रम तथा म.प.को कार्यालय, २२ साउन २०७८