निजामति राष्ट्रिय कर्मचारी तालिम नीति, २०७९ (मस्यौदा) मा आवश्यक संशोधनका लागि राय, सुझाव तथा परामर्श

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार तथा अन्य सरकारी निकायहरूसमक्ष गरेका नीति सिफारिसहरू (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म)

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गत माननीय श्री दीपक प्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा गठित परराष्ट्र नीति अध्ययन उपसमितिका लागि सुझावहरु

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मौद्रिक नीति तर्जुमाकोलागि सुझावहरु

Public Financial Management Reform Strategy-II (updated Report) सुधारको लागि राय सुझाव तथा पृष्ठपोषण

विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धी सिफारिस

निर्वाचन प्रणाली सुधार सम्बन्धी अध्ययन सिफारिस

व्यापार लजिष्टिक्स विकास नीतिको मस्यौदामा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको राय परामर्श

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रभावकारी अनुगमन, व्यवस्थापन गर्दै कर वृद्धि बारे

सार्वजनिक नीति निर्माण मार्गदर्शन पठाएको