Effective Use of Public Diplomacy in the Context of Nepal 

State of Research Ethics Compliance in Nepal’s Higher Education Institutions 

A Study of Nepal’s Public Policy Processes: Policymakers’ Perception and Use of Information in Decision-Making during the COVID-19 Pandemic

Psychosocial Impact of COVID-19 and Related Policy Provisions in Nepal 

रुस–युक्रेन सङ्कट–२०२२ (नेपालको कूटनीतिक अग्रसरता तथा यस सङ्कटका कूटनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभावहरू)

विभिन्न मुलुकमा कोभिड–१९ महामारीको अवस्था, व्यवस्थापनको अनुभव र सिकाइहरू

नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको विषयवस्तु र कार्यान्वयनको समीक्षात्मक अध्ययन

नेपालको आर्थिक विकास नीतिका सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकका आर्थिक नीति तथा आवधिक योजनाका अनुभव र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको सिंहावलोकन

PPS No. 012 – Madhu Prasad Regmi and Deshbandhu Adhikari -Use of Electronic Voting System in Nepal: Research Report – PRI (Chait 2077)

PPS No. 011- Dr. Santosh Adhikari – Addressing Trade Deficit of Nepal: Nepal’s Productive Structure and Avenues for Diversification – PRI (February 2021)