नी.अ.प्र.प्र.न.७० : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना: धानबाली व्यावसायीकरणको प्रयास, उपलब्धि र चुनौतीहरू

नी.अ.प्र.प्र.न.७३: नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती 

PPS No.72: Start-Up Businesses and Micro, Small and Medium Enterprises in Nepal: A Policy Perspective

नी.अ.प्र. प्र.न.७१- राष्ट्रिय हितः सैद्धान्तिक अवधारणा, आयाम र अभ्यास

नी.अ.प्र. प्र.न. ६७-  नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रः वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू

नी.अ.प्र.प्र.न. ६६- लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका

Chinese Public Diplomacy in Nepal 

नेपालका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरू

जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरूको सेवाग्राही सन्तुष्टि विश्लेषण

Effective Use of Public Diplomacy in the Context of Nepal