NOTICE | INFORMATION

इन्टर्नशिप आवेदन आह्वानको सूचना

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि सार्वजनिक नीतिका सबै विषयगत क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न न्यूनतम् छ महिनाका लागि आठ जना पूर्णकालिन इन्टर्नहरु आवश्यक परेकाले इच्छुक र योग्य उम्मेदवारहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मिति (२०८०/०६/२४) ले ३० दिन भित्र अनलाईन मार्फत आवेदन पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।

थप जानकारीका लागि कृपया देहायको यहाँ  क्लिक गर्नुहुन अनुरोध छ ।