छपाई कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
Published Date : November 7, 2022
निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति, २०७९ (मस्यौदा) मा आवश्यक सुधारका लागि सुझाव तथा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराइदिनुहुन
Published Date : August 7, 2022
नीति सम्मान छनौट प्रक्रियामा सामेल हुन अनुरोध
Published Date : July 28, 2022
सूची दर्ता सम्बन्धमा
Published Date : July 15, 2022
इन्टर्नसिपको नतिजासम्बन्धी सूचना
Published Date : April 20, 2022
लघु सूचीमा छनौट भएका इन्टर्नसिप-आवेदकहरु
Published Date : April 7, 2022
पदपूर्ति समितिको सूचना
Published Date : March 2, 2022
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, पदपूर्ति समितिको सूचना
Published Date : February 23, 2022
इन्टर्नसिप (प्राकृतिक स्रोत तथा प्रविधि नीति अध्ययन केन्द्र) करार का लागि आवेदनको आह्वान
Published Date : February 22, 2022
इन्टर्नसिप (सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग) का लागि आवेदनको आह्वान
Published Date :