सूची दर्ता सम्बन्धमा
Published Date : July 19, 2024
इन्टर्नसीप कार्यक्रमको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
Published Date : December 18, 2023
सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभागको इन्टर्नसीप सम्बन्धी अद्यावधिक लघुसूची (२०८० मंसिर २४ गते)
Published Date : December 10, 2023
इन्टर्न छनोटको लघुसूची र सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ताको मिति सम्बन्धी सूचना (२०८० मङ्सिर २१)
Published Date : December 7, 2023
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
Published Date : November 23, 2023
इन्टर्नसिप आवेदनको म्याद थप गरिएको सूचना
Published Date : November 9, 2023
स्वत: प्रकाशन: २०८० श्रावन – आश्विन
Published Date : October 20, 2023
इन्टर्नशिप आवेदन आह्वानको सूचना
Published Date : October 11, 2023
छपाई कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
Published Date : October 9, 2023
स्वत: प्रकाशन: २०८० बैशाख – असार
Published Date : July 21, 2023