इन्टर्नसिपको नतिजासम्बन्धी सूचना
Published Date : April 20, 2022
लघु सूचीमा छनौट भएका इन्टर्नसिप-आवेदकहरु
Published Date : April 7, 2022
पदपूर्ति समितिको सूचना
Published Date : March 2, 2022
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, पदपूर्ति समितिको सूचना
Published Date : February 23, 2022
इन्टर्नसिप (प्राकृतिक स्रोत तथा प्रविधि नीति अध्ययन केन्द्र) करार का लागि आवेदनको आह्वान
Published Date : February 22, 2022
इन्टर्नसिप (सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग) का लागि आवेदनको आह्वान
Published Date :
इन्टर्नसिप (परराष्ट्र नीति तथा रणनीतिक मामिला अध्ययन केन्द्र) करारका लागि आवेदनको आह्वान
Published Date :
इन्टर्नसिप (कानुनी तथा सामाजिक मामिला नीति अध्ययन केन्द्र) करार का लागि आवेदनको आह्वान
Published Date :
इन्टर्नसिप (शासकीय प्रबन्ध तथा सङ्घीय मामिला नीति अध्ययन केन्द्र) करार का लागि आवेदनको आह्वान
Published Date :
इन्टर्नसिप करार (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्र) का लागि आवेदनको आह्वान
Published Date :