अनुसन्धानकर्ता र सह-अनुसन्धानकर्ताको पदपूर्तिको लागि लघुसूचीमा रहेका उम्मेदवारहरुको नाम प्रकाशित गरिएको बारे
Published Date : नोभेम्बर 17, 2021
दरखास्त आह्वान – अनुसन्धानकर्ता, सह-अनुसन्धानकर्ता
Published Date : सेप्टेम्बर 17, 2021
“सार्वजनिक कूटनीति” विषयक वेबिनारमा सहभागिताको लागि अनुरोध
Published Date : सेप्टेम्बर 3, 2021
नीति सम्मान छनौट प्रक्रियामा सामेल हुन अनुरोध
Published Date : अगस्ट 27, 2021
Re-Invitation for Sealed Quotation for the Supply, Delivery and Installation of Laptop, Computer and Other Office Equipments
Published Date : अप्रील 23, 2021
Invitation for Sealed Quotation
Published Date : मार्च 26, 2021
वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) पदको परिक्षा सम्बन्धि सूचना
Published Date : जनवरी 23, 2021
Call for Papers for 2nd NRN Global Knowledge Convention, Kathmandu University, 09-11 October 2020
Published Date : अक्टोबर 9, 2020
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५(६) प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सूचना
Published Date : जुलाई 7, 2020