विज्ञहरू | प्रोफाइल

अजय दीक्षित
Biography

बेलायतको स्ट्राथक्लाइड विश्वविद्यालयबाट हाइड्रोलिक्स विषय र भारतको क्षेत्रीय इन्जिनीयरिङ विश्वविद्यालय उडिस्साबाट सिभिल इन्जिनीयरिङ विषय अध्ययन गर्नुभएका श्री अजय दीक्षितले नेपालमा स्थानीय जल व्यवस्थापन, बाँध, प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, वातावरणीय प्रभाव विश्लेषण र अन्तर्देशीय जल व्यवस्थापनमा अनुसन्धान गर्नुभएको छ । वहाँका अनुसन्धानका अन्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र बाढीको विरुद्ध उत्थानशीलता, सुख्खा, राजनैतिक-आर्थिक विश्लेषण, नीति र संस्थागत अध्ययन आदि रहेका छन् । युवा पुस्ताका पेशेवरहरूको क्षमता विकास र मार्गदर्शनमा सेवा पुर्‍याइरहनुभएका श्री दीक्षितले अहिले दक्षिण एशियाको जल चुनौतीमा संवाद कार्यक्रम, साउथ एशिया नदी संवाद (SoANaS), को क्युरेट गरिरहनुभएको छ । वहाँले दक्षिण एशियाका १४ वटा थिङ्क ट्याङ्कका टोलीको नेतृत्व गरेर “नीति अनुसन्धानको सबलीकरण: दक्षिण एशियामा थिङ्क ट्याङ्क पहलको भूमिका” शीर्षकको पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ ।