अनुसन्धान अवधारणा पेस गर्नुहोस्

प्रिय अनुसन्धाता तथा सुभेच्छुहरू, यदि यहाँहरूसँग नीति अनुसन्धानका लागि सान्दर्भिक तथा महत्वपूर्ण सुझाव वा अनुसन्धान अवधारणा छन् भने तल दिईएको फाराम भरी वा हाम्रो टेलिफोन/ईमेल प्रयोगगरी आफ्ना सुझाव तथा अवधारणा हामिसँग बाड्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान आमन्त्रण गर्दछ

  • Accepted file types: doc, docxpdf, Max. file size: 20 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.