Policy Research Institute Strategy – Consultation Series 8

May 19, 2020

Panelists:

Ekku Pun

Kailash Rai

Urmila Shresth

Dr. Roshani Rajbanshi

Rita Shah

PRI team:

Dr. Surendra Labh Karn

Dr. Bishnu Raj Upreti

Dr. Deepak Kumar Khadka

Dr. Indra Adhikari

Purushottam Tiwari

Sashisu Nayak